RINGO FES

臥雲 義尚(松本市長)

  • 長野

臥雲 義尚(がうん よしなお)

1963年生まれ。松本市出身
1988年東京大学法学部卒業
同年NHK入社。政治部選挙デスク、遊軍プロジェクト長、解説委員等を務める。
2015年NHK退社
2020年3月から現職

RECENT NEWS